Obiective propuse a se realiza in cursul anului 2020: 

 

Nr. crt.

         Obiective propuse 

Suma investitiei (mii lei)

1. continuare lucrari de asfaltare 7560000.00
2 extindere retea alimentare cu apa potabila  250.00 
3. amenajare spatiu recreere pentru activitati sportive 500.00
4. extindere retea alimentare cu gaze naturale 9000.00 
5 reabilitate camin cultural Cazasu 1100.00
6. extindere iluminat casnic "cartierul tineretului" pentru 200 locuinte 7000.00
7. extindere iluminat public 300.00
8. amenajare trotuare pietonale 600.00
9. constructie casa mortuara pentru biserica "Sf. Mihail si Gavril" 800.00
10. reabilitare si amenjare dispensar uman 700.00
11. amenajare parcuri pentru copii (la gradinita si scoala) 200.00
12. amenajare camin pentru persoane varsnice 7000.00

 

PROIECT BUGET 2020 - ESTIMARI 2021-2023 

1.  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2020                                                 Descarca 
 2.   Buget local - Sectiunea functionare + dezvoltare Descarca 

 

 PROIECT DE HOTARARE  privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2020  

1.    Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al comunei Cazasu pe anul 2020                                                 Descarca 
     

 

 

 

 

 

 

 

Go to top
Template by JoomlaShine