1 Proiect de Hotarare - Impozite si Taxe 2017 Descarca
2 Proiect de Hotarare- Salubrizare 2017 Descarca
3 Proiect de Hotarare - Buget 2017 Descarca
4 Proiect de hotarare - Salubritate 2018 Descarca
5 Proiect de hotarare - Buget 2018 Descarca
6 Proiect de hotarare - Stabilirea impozitelor si taxelor pt anul 2019 Descarca
7

Proiect de hotarare - privind avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna  a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat protararea nr. 2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei

Descarca 
8

Proiect de hotarare - privind aprobarea Actului Aditional nr. 16 - avand ca obiect modificarea si completarea unor prevederi din Dispozitii Generale si din Dispozitii Speciale - Partea Comuna - din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 - Modificat si Completat Iulie 2018

Descarca 
9

Proiect de hotarare - privind avizarea modificarii si a formei actualizate a unor Anexe la Caietele de Sarcini ale activitatii de transport al apei potabile, de inmagazinare a apei potabile si de distribuitie a apei potabile in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Cazasu

Descarca 
10

Proiect de hotarare - Buget 2019

Descarca 

 

Go to top
Template by JoomlaShine